Området bakom häcken var ursprungligen tänkt att förbli naturenlig med gräs och sly. Idén med hela häcken var att den skulle avskilja den skötta trädgården med den oskötta vildvuxna delen! I något skede fick maken för sej att börja klippa gräset där så det blev ännu en gräsmatta i slutänden! Det ena medförde sedan det andra och tredje! I dagsläget växer här Rosenhagtorn Paul's Scarlet, höstäpple Åkerö, koreansk silverbuske Sweet 'n' Sour & Amoroso, blåbärstry Sinikka Onni, hallon Maurin makea, buskkörsbär Lettisk låg och sibirisk björnbär. Framledes är det tänkt att täcka bort delar av gräsmattan och knyta ihop planteringarna med bark för att få bort gräsmattan samt skapa en naturlig trädgård där vilda växter får plats.

Paikkatietoikkuna.

Skogen norr om området är höjdmässigt högre, så vid regnperioder vår och höst har det varit väldigt blött här! Sommaren 2022 grävde en grävmaskin ett nytt dike och det gamla befintliga putsades upp och platsen blev betydligt bättre att odla/plantera på! Det nya diket är ett flerstegs system där det ansamlade vattnet i dike nr 1 leds till dike nr 2 som i sin tur leder det till det tredje slutliga som för bort vattnet från området! Tanken är att vattnets framfart bromsas upp för att komma växtligheten till godo innan den avrinner helt!

Överst i bild ses området bakom häcken. 

I mitten ses det grunda diket nr 2 som fylls med vatten från dike 1 genom ett rör nedgrävt i marken. Dike 1 finns 15 meter till höger sett från denna bild! Bädden i bilden har skapats med hästskit och kanten av björkstam hindrar den från att rasa ner i diket. Området är under uppbyggnad!

Mera text och bilder kommer vartefter området utvecklas!