Såhär såg planerna ut från början, där tanken var att åkern skulle vara en blommande flerårig åker!

 

-------------------------------------------  gamla planen -----------------------------------------

 

Åtgärderna för detta år:

  • De blomstrande delarna av åkern får forsätta sitt efter en tidig krossning av växtresterna som stått kvar över vintern.
  • Ploga upp för odlingsbäddar. Anlägga dem och odla i dem.
  • Plantera havtorn.
  • Direktsådd av solros.
  • Slå gräset runt planteringarna.

Bilden är enbart i illustrerande syfte. Måtten är ej skalenliga!

 

  • Solros sås in av entreprenör som direktsådd i den norra soliga delen av åkern. Ungefär i 4 meters remsa runt busk-träd planteringen och odlingsbäddarna. Vet ej den exakta bredden på solros fältet då det beror på såmaskin.

 

  • Havtorn planteras. Marken närmast buskarna skall hållas gräsfria med paff + bark.

 

  • Ett område på ca 100m2 plogas upp söder om Saskatoon planteringen. I detta skede ej större då åkern smalnar av och det bör bli kvar körstråk på bägge sidor om odlingsbäddarna. Området krattas för hand och görs till 10 bäddar i väst-öst riktning med en bäddbredd på 80cm. Mellan bäddarna ytterst smala 30cm breda trampgångar. Denna riktning på bäddarna för att kunna ha de mera högresta växterna längst norrut. Formationen smalnar av mot söder vilket betyder att bädd nr. 1 är längst på 10 meter och bädd nr. 10 är kortast på 8 meter. Innan plogning är det igen lämpligt att göra markstrukturtest och andra sensoriska observationer om markens välmående. I kurshelheten Grunderna i regenerativt jordbruk, kapitel 11, under rubriken Observation, beskrivs ett antal test en kan göra i fält.

Karttapaikka.

Odlingsbäddarna numrerade med nr. 1 längst norrut. Odlingsplanen är följande:

Rad 1.    Solros frö för att göra solrosskott. Ger nektar, pollen och frö.

Rad 2.    Nakenkorn för matkorn.  《Finsk kultursort - Jorma》

Rad 3.    Nakenkorn för matkorn.  《Finsk kultursort - Jorma》

Nakenhavre för mathavre och gryn.  《Tjeckisk kultursort》

Nakenhavre för mathavre och gryn.  《Tjeckisk kultursort》

Rad 4.    Vejde för färgning av garn/tyg. Ger nektar.

Rad 5.    Gråärt för matprotein. Ger nektar och pollen.  《Finsk kultursort Malmgård》

Rad 6.    Åkerböna för bönor. Ger nektar och pollen. 《Svensk kultursort - Brottby》

Rad 7.    Potatislök för matlök. 《Finsk kultursort Lappeenranta 》

Rad 8.    Morot.

Rad 9.    Potatislök för matlök. 《Finsk kultursort Pudasjärvi 》

Rad 10.  Kål.

 

Gräset som slås runt bärplanteringen under sommaren tas tillvara och sättes i trampgångarna mellan odlingsbäddarna.

 

Vid skörd lämnas alla växtrester på odlingsplatsen och hela området täckes in med plansiloplast fram tills höstsådd av morot, palsternacka och haverrot i oktober/november. Vitlöken sätts också innan tjälen! Denna odlingsplan kan ses på länken 2025 -> nedan.


Genom att klicka på rutorna med årtalen kan du se vad som gjorts fram tills nu och hurudana planerna är för framtiden. 

 

Uppstart. Fakta om platsen.

Planering. De första åtgärderna och skapandet av en blomsteråker.

Vidareplanering. Växt- och plantlista. Årets plantering och sådd.

Året 2025 och funderingar kring framtida möjligheter.