-------------------------------------------  gamla planen -----------------------------------------

 

Arbetet med åkern forsätter 2025. Åtgärderna detta år:

 

  • De blomstrande delarna av åkern får forsätta sitt efter en tidig krossning av växtresterna som stått kvar över vintern.

 

 

  • Odling i odlingsbäddarna enligt följande. Rad 1 längst norrut:

 

Rad 1.    Åkerböna. (Gödsla försommar)

Rad 2.    Åkerböna. (Gödsla försommar)

Rad 3.    Åkerböna. (Gödsla försommar)

Gråärt. (Gödsla försommar)

Gråärt. (Gödsla försommar)

Gråärt. (Gödsla försommar)

Solros. (Gödsla under säsong)

Solros. (Gödsla under säsong)

Solros. (Gödsla under säsong)

Rad 4.    Potatislök. (Gödsla under säsong)

Rad 5.    Kål. (Gödsla under säsong)

Rad 6.    Vitlök höstsatt. (Gödsla under säsong)

Rad 7.    Morot höstsådd. 

Rad 8.    Vejde.

Rad 9.    Palsternacka höstsådd. (Gödsla under säsong)

               Haverrot höstsådd. (Gödsla under säsong)

Rad 10.  Potatislök. (Gödsla under säsong)

 

  • Gräset som slås runt bärplanteringen under sommaren tas tillvara och sättes i odlingsbäddarna som gödslande täckodling. Gödseln som nämns ovan i parenteserna är någon flytande gödsel som skall ge näringsboost på en gång i.o.m att fältet odlades redan året innan. Gödseln kan vara tex guldvatten, nässelvatten eller vallörtsvatten.

 

  • Vid skörd lämnas alla växtrester på odlingsplatsen och hela området täckes in med plansiloplast fram till våren 2026. Då jämnas hela området plant med kratta och sås in för hand med gröngödsling som bovete och honungsfacelia. Det insådda slås av i augusti (gärna med krossen) och ett jordgubbsland anlägges med bänkar i nord-sydlig riktning. Jordgubbsplantor köpes på höstrea och sorten är den jag får tag på. Det får gärna bli 3 olika! Våren därpå täckes den bara jorden i bäddarna med tidningspapper + bark. Närmast plantorna kanske bäst med enbart tjockt brunt packpapper. Jag räknar med att jordgubbslandet ger skörd i minst 4 år varefter platsen åter frigörs till annan odling!

-------------------------------------------  gamla planen -----------------------------------------

 

Preliminär plan för 2026.

  • Ett nytt område på ca 60m2 plogas upp söder om jorgubbslandet, som en svans till denna. Denna formation då åkerns bredd är här endast 22 meter på sitt smalaste ställe och körvägar behövs på bägge sidor om odlingsstråket. Området krattas för hand och görs till ett 5 meter brett område för att odla nakenhavre, nakenkorn, åkerböna och gråärt.

Innan plogningen är det åter igen bra tillfälle att göra markstrukturtest och andra sensoriska observationer om markens välmående. I kurshelheten Grunderna i regenerativt jordbruk, kapitel 11, under rubriken Observation, beskrivs ett antal test en kan göra i fält.


Tankar om framtida scenarion.

Så länge blomsteråkern är i skick utan att kvickroten eller annat gräs tagit över får den bli kvar i åkerns kanter och södra ände. Om ej - kan den plogas, harvas och bli del av gårdens växelbruk med antingen potatis, havre eller ärt. Varefter åkern åter igen efter 1-2 års maskinell odling sås in med ny blomsterblandning. Under dessa år med maskinell odling bör ändå en blomsterremsa sås in på den östra kanten för pollinatörer som förhoppningsvis nu har permanent börjat vistas här. Denna blomsterremsa torde gå att så in för hand.

 

Det skulle också vara intressant att kunna odla maskinellt runt den planterade klusterformationen (se traktor rutten till höger). Problemet är att gården inte äger någon egen såmaskin och att anlita entreprenör för att så in 4-5 olika grödor i denna formation känns väl lyxigt, eller skall jag säga duttigt. Det skulle då i detta fall traditionsenligt plogas, harvas och sås. Första insådd skulle även innehålla en bottengröda som klöver, så att man fr.o.m andra året kunde direktså grödorna och minimera störningen av marklivet!

 

Ett alternativ som kunde genomföras på en gång är att direktså en gröda per år med hjälp av entreprenör. Cirkulera mellan nakenhavre, bondböna och solros tex. Krukset är att det blir för mycket att skörda för hand och att anlita entreprenör för tröskning blir väl dyrt! I och för sej behöver ju skörden räcka till flera års konsumtion p.g.a. denna sorts växelbruk!

 

Kanske gården i framtiden har en egen såmaskin och då kan man göra precis hur man vill!

 

Då åkerns bärplantering och jordgubbsland växt till sej kunde det också bli aktuellt att skapa bon åt vildbin i klusterformationens nordliga del i närheten av skogsalmen. Någon större konstruktion med högstubbar, vedrad, halm dyl.

 

Jordgubbarna hade jag tänkt skydda mot fåglarna med hjälpa av stängselnät som går runt hela odlingslandet. Det skulle inte ha något tak men man kunde spänna över snören med fladdrande, blänkande remsor eller cd skivor. Hur jag framledes skall skydda skörden i bärbuskarna vete tusan. Nät över varje enskild buske eller hägna in hela området med någon nätkonstruktion? Det här är något jag måste förkovra mej i. Buskarna börjar ge skörd först vid ca 4 års ålder så jag har tid att fundera. Kanske jag tills dess har fått tips av andra hur de gör!


Genom att klicka på rutorna med årtalen kan du se vad som gjorts och vad som planeras att göras. 

 

Uppstart. Fakta om platsen.

Planering. De första åtgärderna och skapandet av en blomsteråker.

Vidareplanering. Växt- och plantlista. Årets plantering och sådd.

Årets plantering, insådd av solros och förberedelse för ny odlingsbädd.